Personvernerklæring

Omfang
Denne Personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Ambio AS, og omfatter alt arbeid og all
virksomhet som utføres av Ambio AS i våre egne lokaler (inkludert hjemmekontorer), alle våre
kunders lokaler, og alle andre sammenhenger og lokasjoner hvor vi representerer oss selv, eller
representerer våre kunder.
Personvernerklæringen omfatter også all interaksjon med kunder, prospekts, samarbeidspartnere og
leverandører, uansett kommunikasjonsform.

Persondata
Ambio AS oppbevarer kun opplysninger om kontaktpersoner i de firma vi har forbindelse med. Denne
informasjonen omfatter kun:
● Navn
● Stilling i firmaet
● E-post/telefon som benyttes i arbeidsforholdet.
Informasjonen er samlet inn som følge av profesjonell kontakt med representanter for firma i disse
sammenhengene:
● Kontakt i forbindelse med B2B markedsføring og salg
● Firma som er våre kunder eller leverandører
● Samarbeidende firma
● Deltakere på kurs og/eller arrangementer i regi av Ambio AS
● Firma/ansatte personer som aktivt har meldt seg på informasjons-abonnementer
Formålet med disse opplysningene er å kunne ivareta forretningsforholdet, og også å kunne
informere om og tilby produkter og tjenester til interesserte firma.
De registrertes rettigheter
● Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og eventuell sletting av data vil bli utført på
forespørsel til daglig leder.
● Innsyn i avtaler om felles databehandleransvar eller databehandleravtale med andre firma
● Ambio AS har ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av
personopplysninger
● Vi utleverer aldri personopplysninger til 3dje part.
Felles databehandleransvar og databehandleravtaler
Avhengig av type avtale med andre firma, vil Ambio være felles databehandleransvarlig,
databehandleransvarlig eller databehandler. I alle tilfeller gjelder følgende forutsetninger:
● Ambio AS skal kreve overensstemmelse med personopplysningsloven av samarbeidende
firma
● Ambio AS skal bare overføre data relevant for den registrertes tjenester for samarbeidende
firma
● Den registrerte skal ha informasjon og tilgang til avtalen om felles databehandleransvar eller
databehandleravtale.
● Samarbeidende firma er ansvarlig for behandling og tilgang til data overført fra Ambio AS.

Taushetsplikt
Alle ansatte i Ambio AS er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Stavanger, 15. mars 2019
Lars E. Hauge
Daglig leder
Telefon 40 00 22 22