Policy

Hovedformål

Ambios hovedformål er å tilby våre kunder konsulenttjenester og løsninger som på en effektiv måte dekker behovet i markedet. Vi skal bidra til samfunnet og miljøet rundt oss beveger seg i riktig retning.

Strategi

Innføre og kontinuerlig vedlikeholde et effektivt ledelsessystem som tilfredsstiller kravene til ISO 9001, 14001 og 45001. Vi skal også arbeide i henhold til FN’s retningslinjer for menneskerettigheter.

Forpliktelse, etterlevelse og proaktivitet

Vi forplikter oss til kontinuerlig å gjennomføre arbeid som tilfredsstiller krav og spesifikasjoner stilt av våre kunder, våre ansatte og aksjonærer, og av myndighetene. Ambio forplikter seg også til å arbeide kontinuerlig med miljø, til å forhindre forurensing og redusere vår påvirkning på miljøet og å være i henhold til relevant miljøregelverk.

Ambio krever at alle våre ansatte og innleide etterlever denne policyen. Vi krever også at våre underleverandører og forretningspartnere også opptrer lojalt mot denne policyens formål.

Våre forpliktelser faller inn under to kategorier: etterlevelse og proaktivitet. Etterlevelse refererer til selskapets forpliktelse til lovlighet og vilje til å observere fellesskapets verdier. Proaktivitet er ethvert initiativ for å fremme kvalitet, arbeidsmiljø, menneskerettigheter, hjelpe lokalsamfunn og beskytte vårt naturlige miljø.

Vi deler policyene våre opp i følgende kategorier: Miljø, Sosialt ansvar, Kvalitet, Arbeidsmiljø og Personvern.

07.01.2022
Lars E. Hauge
Daglig leder

Les mer om hver policy